DOTACJE 2014-2020
Pozyskaj dofinansowanie ze środków  Unii  Europejskiej

ZADZWOŃ I DOWIEDŹ SIĘ WIĘCEJ: 123977670

DOTACJE UNIJNE NA LATA 2014-2020

Czy dotacja to przychód z działalności?

2015-01-09 10:46:17, komentarzy: 0

Dotacja unijna w 2015 roku Wiele podmiotów gospodarczych, które pozyskały dotacje unijne zastania się w jaki sposób przeprowadzić rozliczenie podatkowe dotacji. Zagadnienie to jest bardzo złożone, wszystko zależy od źródła, z jakiego pochodzą pieniądze, oraz od celu, na jaki przeznaczone zostały otrzymane środki finansowe.

 

Pojawia się pytanie czy dotacja stanowi przychód z działalności?

 

 Dotacja, która została otrzymana przez podatnika w celu pokrycia lub zwrotu bieżących wydatków w większości przypadków stanowi kategorię przychodów z działalności gospodarczej. Wyróżnić można jednak wyjątek, który dotyczyć będzie środków jakie przeznaczone zostały przez podatnika na zakup lub wytworzenie, we własnym zakresie, środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają amortyzacji. Jeśli otrzymana dotacja zostanie wydatkowa w wyżej wymienionym celu nie będzie stanowić przychodów z działalności. 

 

Jeśli otrzymaną dotację przedsiębiorca będzie musiał wliczyć w przychody nie będzie to musiało jednocześnie oznaczać, że konieczne będzie ich opodatkowania. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnione z opodatkowania są: 

 

  • dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia lub świadczenia częściowo odpłatne, otrzymane na cele związane z działalnością rolniczą z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, od agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych,

  • jednorazowe środki przyznane bezrobotnemu na podjęcie działalności,

  • dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

  • płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców,

  • środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich.

 

Kategorie wpisu: Dotacje unijne
« powrót

Dodaj nowy komentarz

RUSZYŁY NOWE NABORY!

Trwają nowe nabory wniosków konkursowych na ponad 20 programów. Zadzwoń do nas i dowiedz się więcej szczegółowych informacji.

Telefon: 123977670
NASZE USŁUGI

Świadczymy pomoc w opracowywaniu oraz składaniu wniosków o pozyskanie dotacji unijnych.
Własna strona www za darmo - sprawdź