DOTACJE 2014-2020
Pozyskaj dofinansowanie ze środków  Unii  Europejskiej

ZADZWOŃ I DOWIEDŹ SIĘ WIĘCEJ: 123977670

DOTACJE UNIJNE NA LATA 2014-2020

POIR i internacjonalizacja

2014-06-03 10:56:43, komentarzy: 0

InternacjonalizacjaProgram Operacyjny Inteligentny Rozwój to znany wszystkim program krajowy, który dbać będzie o wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki. Z programem POIR wiąże się proces internacjonalizacji, czyli zjawisko rozszerzenia działalności podmiotów gospodarczych na rynki międzynarodowe. Fundusze wpierające ten proces będzie można pozyskać z :

 

Priorytet inwestycyjny 3.2 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu internacjonalizacji.


Projekt będzie skierowany do innowacyjnych przedsiębiorstw, które planują podjęcie inwestycji skutkujących nawiązaniem współpracy z zagranicznymi kontrahentami i inwestorami. Dodatkowo przedsiębiorcy będą mieli szansę pozyskać szczegółowe informacje na temat umiędzynarodowienia działalności firm działających w sektorze małych i średnich przedsiębiorców, dzięki prowadzeniu projektów systemowych. O dofinansowanie w ramach Priorytet inwestycyjny 3.2 POIR będą mogły ubiegać się projekty, które: 

 

  • służyć będą zwiększeniu dostępu przedsiębiorstw sektora MŚP do rynku międzynarodowego, nastawione będą na działania w sektorze gospodarki, który wykazuje największy potencjał eksportowy,
  • skutkować będą tworzeniem partnerstw pomiędzy polskimi i zagranicznymi instytucjami otoczenia biznesu, będą ulepszać współpracę miedzy takimi jednostkami,
  • pozwolą na świadczenie różnorodnych usług na rzecz przedsiębiorstw sektora MŚP: coaching, mentoring, wsparcie firm w rozwoju działalności w wiodących zagranicznych IOB,
  • doprowadzą do prowadzenia kampanii informacyjnej zwiększające świadomość przedsiębiorców,
  • doprowadzą do zwiększenia dostępu do źródeł informacji na temat rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej za granicą oraz prowadzenie specjalistycznych szkoleń w formie e-learning’u,
  • pomogą w wykonywaniu badań wśród potencjalnych zagranicznych kontrahentów oraz umożliwią monitorowanie trendów jakie występują na rynkach światowych.

 

Priorytet inwestycyjny 3.2 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu internacjonalizacji jest to bardzo szczegółowy projekt, który ma za zadanie doprowadzenie do zaistnienia polskich przedsiębiorców na arenie międzynarodowej a nie tylko na lokalnym rynku. 

 

Kategorie wpisu: Dotacje unijne
« powrót

Dodaj nowy komentarz

RUSZYŁY NOWE NABORY!

Trwają nowe nabory wniosków konkursowych na ponad 20 programów. Zadzwoń do nas i dowiedz się więcej szczegółowych informacji.

Telefon: 123977670
NASZE USŁUGI

Świadczymy pomoc w opracowywaniu oraz składaniu wniosków o pozyskanie dotacji unijnych.
Własna strona www za darmo - sprawdź