DOTACJE 2014-2020
Pozyskaj dofinansowanie ze środków  Unii  Europejskiej

ZADZWOŃ I DOWIEDŹ SIĘ WIĘCEJ: 123977670

DOTACJE UNIJNE NA LATA 2014-2020

Uwaga na kontrole projektów unijnych

2015-03-06 11:50:34, komentarzy: 0

Kontrola projektu unijnegoRealizacji całego projektu, który pozyska dofinansowanie z funduszy unijnych towarzyszy kontrola. Jest obowiązkowym elementem realizacji każdego unijnego projektu w trakcie jego trwania lub krótko po zakończeniu, poprzedzając jednak dzień rozliczenia dotacji unijnej. Każdy z beneficjentów powinni się przygotować na:

 

Weryfikacje wniosków o płatność - wniosek o płatność złożony przez beneficjenta podlegać będzie sprawdzeniu formalnemu oraz rachunkowemu, pod uwagę także wzięta zostanie kategoria wydatków, które muszą zaliczać się do grupy wydatków kwalifikowanych.

 

Kontrolę w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie firmy- sprawdzona może zostać cała dokumentacja i zakres rzeczowy realizowanego projektu, przeprowadzana jest kontrola monitorująca czy w rzeczywistości projekt jest wykonywany.

 

Kontrolę krzyżową - występuje w przypadku realizacji więcej niż jednego projektu unijnego, przeprowadzana jest w oparciu o dane jakie zgromadzone zostały w systemie informatycznym, beneficjent nie bierze czynnego udziału w takiej formie kontroli.

 

Kontrolę na zakończenie - sprawdzana jest kompletność oraz zgodność z procedurami całej dokumentacji związanej z realizacją projektu.

 

Kontrolę trwałości - przeprowadzona jest już po zakończeniu realizacji projektu, ma celu sprawdzenie czy w projekcie nie zostały wprowadzone zabronione modyfikacje.

 

Inne kontrole, które wyniknąć mogą z odrębnych przepisów unijnych. 

 

Nie tylko proces ubiegania się o dofinansowanie unijne jest złożony, również późniejsza realizacja projektu może okazać się dla beneficjenta bardzo uciążliwym procesem sprawdzania i kontroli. Niestety jest to konieczne, ponieważ instytucje, które zdecydowała o przyznaniu dotacji unijnej muszą mieć pewność, że wszystko przebiegło zgodnie z ustaleniami. 

Kategorie wpisu: Dotacje unijne
« powrót

Dodaj nowy komentarz

RUSZYŁY NOWE NABORY!

Trwają nowe nabory wniosków konkursowych na ponad 20 programów. Zadzwoń do nas i dowiedz się więcej szczegółowych informacji.

Telefon: 123977670
NASZE USŁUGI

Świadczymy pomoc w opracowywaniu oraz składaniu wniosków o pozyskanie dotacji unijnych.
Własna strona www za darmo - sprawdź